Menu

super kruipolie 250ml

 
Dit krachtige en snelwerkende oplosmiddel kruipt snel tussen vastzittende delen en maakt deze los. Daarnaast is het product extreem waterafstotend en beschermt zo tegen corrosie. Het kan op metaal, legeringen, rubber, kunststof en de meeste lakken worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 �C en +90 �C. NSF H2-geregistreerd.

Beste deal

Prijzen super kruipolie 250ml

Winkel Prijs Verzendkosten Totaal Verzenddagen Beschikbaar Conditie
Toprc.nl 9,95 ? € 9,95 Op voorraad Nieuw Bekijk
Vergelijkeven.nl 10,25 Gratis € 10,25 Op voorraad Nieuw Kopen

Prijshistorie

Ontvang een prijsmelding

Product informatie

super kruipolie 250ml
Dit krachtige en snelwerkende oplosmiddel kruipt snel tussen vastzittende delen en maakt deze los. Daarnaast is het product extreem waterafstotend en beschermt zo tegen corrosie. Het kan op metaal, legeringen, rubber, kunststof en de meeste lakken worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 �C en +90 �C. NSF H2-geregistreerd.

Product specificaties

Materiaal & afmetingen
Product breedte: 7.20 cm
Product hoogte: 190 cm
Productinformatie
Verpakkingsgewicht: 287 g
Productinformatie
Verpakkingsinhoud: 250 ml
Model
Kleur: In de beschrijving
Overige kenmerken
Gebruik in type voertuig: Auto, Boot, Fiets, Geen voertuigbevestiging, Motor, Bromfiets, Wandelwagen
Gevarenaanduiding (H-zinnen): H222:Zeer licht ontvlambare aerosol, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Percentage Salpeterzuur (HNO3): 0 %
Signaalwoord: Gevaar
Type fietsonderhoudsmiddel: Kruipolie
Verpakking breedte: 68 mm
Verpakking hoogte: 53 mm
Verpakking lengte: 200 mm
Volume in liters: 250 ml
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen): P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken, P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten, P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden, P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P405:Achter slot bewaren, P410:Tegen zonlicht beschermen, P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F., P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
Voorzorgsmaatregelen: Voor gebruik goed schudden .
EAN
EAN: 5032227317093