Menu

Privacy

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. Vergelijk even (hierna: Vergelijkeven.nl), gevestigd aan de Hyacint 119 in Voorhout kan worden aangewezen als 'verantwoordelijke' voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid

Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Vergelijkeven.nl verzamelt en verwerkt van haar gebruikers via het gebruik van de website van Vergelijkeven.nl.

Vergelijkeven.nl verwerkt ook persoonsgegevens van webshops die producten (willen) aanbieden op het platform Vergelijkeven.nl. Alle informatie over het verwerken van deze persoonsgegevens vind je in artikel 8 ‘Persoonsgegevens van webshops’.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een webshop via het platform van Vergelijkeven.nl, zal ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy statement kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacy statement zijn opgenomen. Door daarop te klikken, wordt je direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

1. Contactgegevens van Vergelijkeven.nl

Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen:

Vergelijk even
Hyacint 119

2215 CT Voorhout
Nederland
[email protected]

2. Typen persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door Vergelijkeven.nl persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of creditcard gegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

3. Doeleinden voor verwerking door Vergelijkeven.nl

Vergelijkeven.nl kan jouw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling bij één of meerdere webshops te faciliteren en de inhoud van je winkelwagen bij te houden. Als het noodzakelijk is worden je NAW- en contactgegevens doorgestuurd aan de webshop of verkooppartner ten behoeve van de bevestiging en/of levering van je bestelling. Vergelijkeven.nl kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen om te laten weten dat je nog niet afgerekende producten in je winkelwagen hebt staan, voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door jou ingediende klacht. Vergelijkeven.nl kan je gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de Winkelwagen-optie van Vergelijkeven.nl, worden ook je bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt Vergelijkeven.nl samen met een of meerdere payment service providers ("PSP") met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

Vergelijkeven.nl biedt ook de mogelijkheid om een account aan te maken. Dit is niet verplicht. Via dit persoonlijke account kun je bestellingen bij webshops plaatsen en betalen, zonder dat daarbij telkens opnieuw je gegevens in hoeft te vullen. De bestelling en betaling wordt dan namelijk gekoppeld aan de gegevens in het account. Daarnaast kun je jouw bestelhistorie inzien.

Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief. Als je niet (meer) wilt dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dat op elk gewenst moment laten weten. Dat kan via [email protected], of door het wijzigen van je instellingen in je account. Wij zorgen dan dat je geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.

Als je meedoet aan een prijsvraag of actie, vragen wij ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden je gegevens weer verwijderd, tenzij je je ook hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Vergelijkeven.nl verwerkt hiermee jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • de uitvoering (of voorbereiding van) de overeenkomst met jou; of
  • het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang van Vergelijkeven.nl het goed laten functioneren van de website is; of
  • toestemming.

Indien het verwerken van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om je toestemming te alle tijde in te trekken.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert Vergelijkeven.nl een bewaartermijn van 7 jaar.

5. Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Vergelijkeven.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, of indien dit wettelijk verplicht is.

6. Advertenties van derden en cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Vergelijkeven.nl gebruik van cookies. Daarnaast worden op de website advertenties van derden vertoond.

In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina's en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Vergelijkeven.nl om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen. 

Op de website is het ook mogelijk om productpagina's te delen via sociale media zoals Facebook, Pinterest en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Vergelijkeven.nl heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt.

7. Persoonsgegevens van webshops

Wij verwerken persoonsgegevens van webshops die gebruik (willen) maken van het platform Vergelijkeven.nl. Dit betreft persoonsgegevens die Vergelijkeven.nl direct of indirect van de webshop verkrijgt, zoals: naam, functie, geslacht, bedrijfsadres, zakelijk telefoonnummer, inloggegevens (wachtwoord en emailadres), ordergegevens, (zakelijk) bankrekeningnummer, facturatiegegevens, betaalgeschiedenis, chatgeschiedenis, productgegevens. Daarnaast verwerken wij het IP-adres, die wij indirect van de webshop verkrijgen.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de correspondentie met webshops en voor facturatie, waaronder het sturen van betalingsherinneringen. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het inloggen op het platform Vergelijkeven.nl en ten behoeve van content-optimalisatie op de website. De wettelijke grondslag voor deze doeleinden zijn:

  • De uitvoering van de overeenkomst met de webshop; en
  • Het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang de optimalisatie van de website is.

De persoonsgegevens van de webshops zullen wij niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert Vergelijkeven.nl in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar. Het IP-adres wordt niet langer bewaard dan 5 jaar.

8. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

9. Jouw rechten

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en/of als je dit wilt, te kopiëren of mee te nemen. Het inzien, wijzigen en corrigeren kan via de instellingen van je persoonlijke account, of door ons een e-mail te sturen. Andere verzoeken, voor bijvoorbeeld de beperking van een verwerking of verwijdering van persoonsgegevens kunnen via de email bij Vergelijkeven.nl worden ingediend. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Dergelijke verzoeken voor het uitoefenen van rechten zijn in beginsel gratis, behalve in het geval van (kennelijk) misbruik of herhaaldelijke verzoeken, in welke geval Vergelijkeven.nl zich het recht voorbehoudt om hiervoor de redelijke vergoeding per aanvraag in rekening te brengen, dan wel om een verzoek te weigeren.

Je kan jouw rechten uitoefenen via [email protected] of door een brief te sturen naar t.a.v. Klantenservice Vergelijkeven.nl, Hyacint 119 2215CT te Voorhout, Nederland onder vermelding van 'Privacy'.

In geval van een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of de afhandeling van jouw verzoek, kun je ook contact opnemen met Vergelijkeven.nl via [email protected] of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassingen Privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Vergelijkeven.nl te kunnen verwerken, behoudt Vergelijkeven.nl zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Het meest recente Privacy statement zal op de website van Vergelijkeven.nl kunnen worden geraadpleegd.