Menu

Mr.Boat Epoxy Giethars 70 - 7150 gram - Transparante Resin / Epoxyhars - Met UV blocker - Mengbekers - Handschoenen – Tongspatels

 
Voor welke toepassingen is de epoxy geschikt? Mr. Boat epoxy giethars 70 voor grote gietingen is een heldere epoxy die veel gebruikt wordt voor het ingieten van objecten, orgonites, epoxy tafels, river tables en andere gietingen. We raden aan om giethars te gebruiken vanaf circa 1 cm laagdikte, de giethars is tot maximaal 7 cm dik te gieten op grotere oppervlaktes. Benieuwd welke epoxy geschikt is voor je project?

Beste deal

Prijzen Mr.Boat Epoxy Giethars 70 - 7150 gram - Transparante Resin / Epoxyhars - Met UV blocker - Mengbekers - Handschoenen – Tongspatels

Winkel Prijs Verzendkosten Totaal Verzenddagen Beschikbaar Conditie
Bol.com 189,99 Gratis € 189,99 Op voorraad Nieuw Bekijk
Vergelijkeven.nl 195,69 Gratis € 195,69 Op voorraad Nieuw Kopen

Prijshistorie

Ontvang een prijsmelding

Product informatie

Mr.Boat Epoxy Giethars 70 - 7150 gram - Transparante Resin / Epoxyhars - Met UV blocker - Mengbekers - Handschoenen – Tongspatels

Voor welke toepassingen is de epoxy geschikt?

Mr.Boat epoxy giethars 70 voor grote gietingen is een heldere epoxy die veel gebruikt wordt voor het ingieten van objecten, orgonites, epoxy tafels, river tables en andere gietingen. We raden aan om giethars te gebruiken vanaf circa 1 cm laagdikte, de giethars is tot maximaal 7 cm dik te gieten op grotere oppervlaktes. Benieuwd welke epoxy geschikt is voor je project? Bekijk dan het overzicht onderaan.

Het gebruik van de epoxy giethars:

De mengverhouding van de epoxy is 100:43 op gewicht, wanneer je de epoxy weegt bij het mengen gebruik je dus bijvoorbeeld 100 gram hars en 43 gram harder. Bij grotere hoeveelheden wordt het afmeten op een weegschaal lastiger, je kunt de epoxy in dit geval ook 2:1 mengen op VOLUME, dit betekent dat je de epoxy afmeet in milliliters in plaats van gewicht. Hierbij zou het voorbeeld 100 ml hars en 50 ml harder zijn. Bij de epoxy wordt uv-blocker meegeleverd, dit zorgt ervoor dat de epoxy minimaal kan vergelen door zonlicht op lange termijn, je voegt hiervan gemakkelijk 1 gram van toe met het meegeleverde spuitje per 100 gram epoxy.

Waarom uv-blocker?

Al onze epoxyharsen zijn in onafhankelijke laboratoria getest op uv-bestendigheid, op basis van deze uitslagen bepalen wij hoe je een zo mooi mogelijk resultaat op lange termijn kunt behalen met de epoxyhars. In tegenstelling tot andere merken vermelden wij alleen dat de epoxy volledig uv-bestendig is wanneer bij de labtesten van 1000 uur hoge concentraties uv-licht is gebleken dat de epoxy net zo goed of nagenoeg gelijk presteert aan epoxyharsen met de maximale dosering uv-blocker. Omdat deze epoxy ook veel gebruikt wordt voor constructieve doeleinden of toepassingen in combinatie met kleurstof leveren we de uv-blocker in de juiste hoeveelheid mee aan de set zodat je zelf kunt bepalen of je het toevoegt wanneer je de epoxy transparant houdt.

Deze set bestaat uit:

  • 5000 Gram epoxy hars
  • 2150 Gram epoxy verharder
  • 75 Gram uv-blocker
  • 1 Doseerspuitje voor de uv-blocker
  • 3 Paar handschoenen om veilig met epoxy te werken
  • 3 Roerhoutjes
  • 3 Mengbekers
  • Een duidelijke handleiding over de verwerking

Welke epoxy is geschikt voor mijn project?

Mr.Boat epoxy heeft zich al meer dan 15 jaar bewezen als hoogwaardige kwaliteit epoxy. We proberen het werken met epoxy overzichtelijk te houden door onze mengverhoudingen aan te passen naar gemakkelijk verwerkbare formules en systemen aan te bevelen afhankelijk van de laagdikte waarin je de epoxy verwerkt. We werken constant aan het leveren van de mooiste epoxyharsen die ook zo lang mogelijk mooi blijven. Hieronder vind je een overzichtje waarin je kunt zien welke epoxy geschikt is voor je project.

Universele epoxy:

Aanbrengen met roller of kwast, coaten, lamineren, lijmen, plamuren, andere constructieve toepassingen en het gieten van dunne lagen.

Epoxy giethars 05:

Gieten tot 0,5 cm dik. Aan te brengen met roller of kwast.

Epoxy giethars 25:

Één stap grotere projecten met een laagdikte van 0,5cm tot 2,5 cm.

Epoxy giethars 70:

Grote gietingen zoals tafels, met een laagdikte van 1 tot maximaal 7 cm dik.

Giethars ultra clear:

Extra heldere variant met UV-stabilisator beschikbaar in diverse laagdiktes.

Product specificaties

Afmetingen & Maten
Verpakkingsgewicht: 7500 g
Productinformatie
Kleur: Transparant
Productinformatie
EAN: 8719327584637
Kwaliteitslabel: geen kwaliteitslabel
Gevarenaanduiding
Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduiding (H-zinnen): H315:Veroorzaakt huidirritatie, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, EUH205:Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken., H302 + H312:Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid., H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel
Overige kenmerken
Inhoud: 7150 g
Personage van toepassing: Nee
Verpakking breedte: 47 mm
Verpakking hoogte: 30 mm
Verpakking lengte: 40 mm
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen): P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen, P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P362+P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften, P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
EAN
EAN: 8719327584637

Anderen bekeken ook