Menu

HG afvoerstank verwijderaar

 
Deze HG afvoerstank verwijderaar van het merk Sanitair met origineelnummer: wordt verpakt in.

Beste deal

Prijzen HG afvoerstank verwijderaar

Winkel Prijs Verzendkosten Totaal Verzenddagen Beschikbaar Conditie
Alternate.nl 6,49 € 5,95 € 12,44 Op voorraad Nieuw Bekijk
Welkoop.nl 6,50 € 5,95 € 12,45 Op voorraad Nieuw Bekijk
Vergelijkeven.nl 6,68 € 5,95 € 12,63 Op voorraad Nieuw Kopen
Vivolanda.nl 7,95 Gratis € 7,95 Op voorraad Nieuw Bekijk

Prijshistorie

Ontvang een prijsmelding

Product informatie

HG afvoerstank verwijderaar
Deze HG afvoerstank verwijderaar van het merk Sanitair met origineelnummer: wordt verpakt in .

Product specificaties

Gevarenaanduiding
Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduiding (H-zinnen): H272:Kan brand bevorderen; oxiderend., H302:Schadelijk bij inslikken, H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Productinformatie
Geursoort: Fris
Aantal stuks in verpakking: 1 stuk(s)
Verpakkingsgewicht: 571 g
EAN: 8711577183400
Overige kenmerken
Geschikt voor in de auto: Nee
Inhoud: 500 ml
Kleur: Grijs
Navulling: Nee
Verpakking breedte: 68 mm
Verpakking hoogte: 68 mm
Verpakking lengte: 214 mm
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen): P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
Waarschuwingen: enZie het bijgevoegde etiket voor de voorzorgsmaatregelen en/of gevarenaanduidingen bij dit product.
EAN
EAN: 8711577183400